HISTORIE

 

                Současná tělovýchova v Jistebníku má své počátky v meziválečném období a je spojena se stavbou budovy české školy (r. 1930) a se zdejší českou národní menšinou. Z dostupných materiálů víme, že první začátky tělovýchovné činnosti se objevily už v roce 1932, kdy několik českých sportovních nadšenců vytvořilo tělocvičnou jednotu Sokol, a to pobočku mateřské jednoty v sousední obci Košatka. Vedle vlastní tělocvičné činnosti plnila pobočka své národní sokolské poslání, jež bylo v tomto národnostně smíšeném pohraničním území zvlášť významné. Postupem času se po úspěšné činnosti jistebnická sokolská pobočka osamostatnila a kolem roku 1936 se vytvořila Tělovýchovná jednota Sokol Jistebník. Hlavní zásluhu na tom měli – tehdejší ředitel české školy F. Ubelaker a učitelé, kteří ve větší míře byli i cvičiteli sokolské mládeže. Cvičenci pro svá cvičení využívají tělocvičny české školy v Jistebníku, v té době jedné z nejmodernějších v širokém okolí, v letních měsících pořádají veřejná sokolská cvičení na malém hřišti u Základní školy. Všechny tyto akce posilovaly národní uvědomění a pospolitost.

                Přestože některé dostupné historické materiály se různí cca o jeden rok, je rok 1936 v oficiálních stanovách TJ Jistebník uveden jako rok založení organizované tělovýchovné činnosti v obci. Mezi prvními funkcionáři se objevují tato jména – Antonín Havlík – vzdělavatel, František Ubelaker – starosta jednoty (ředitel školy), František Matěj (jednatel). 

V této době vzniká v jistebnické české menšině také další tělovýchovná organizace – Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ). Toto rozdrobení českých sil v obci se nakonec ukázalo s postupným politickým vývojem v Evropě a z hlediska národního spíše jako nevýhodné.

Německou okupací v roce 1941 byla však činnost obou jednot (stejně jako ostatních českých spolků a organizací) ukončena jejich rozpuštěním. Za okupace se mnoho materiálů ztratilo a není se ani co divit, doba byla velice těžká – obecně mezi českými obyvateli panoval strach.

Po osvobození se už v roce 1945 v Jistebníku obnovuje s přicházejícími novými českými obyvateli, spolu s dalšími českými institucemi, také sokolská jednota se svými jednak původními i novými členy a funkcionáři.

                V této době (už jako dříve) nacházejí cvičenci útočiště ve školní tělocvičně, která je vybavena početným tělocvičným nářadím. Těžiště práce sokolské jednoty spočívá v nácviku sletových vystoupení, v nářaďovém cvičení, ale i v nácviku tanců „ČESKÉ A MORAVSKÉ BESEDY“.

                Po roce 1948, kdy se začalo uskutečňovat sjednocení tělovýchovy, se rozdrobené tělovýchovné složky sjednotily do jediné tělovýchovné organizace pod názvem TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL JISTEBNÍK. Tento název vydržel plných 42 let až do roku 1990 – pak byl změněn na TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISTEBNÍK.

                V 50.letech minulého století se činnost jednoty velice zpestřila. K oddílu základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV) přibývají oddíly kopané, ledního hokeje, sportovní gymnastiky, volejbalu.

                V říjnu 1948 Tělovýchovná jednota získala od tehdejšího Národního výboru pozemek o rozloze 3 ha pro zřízení hřiště na kopanou. Členové Sokola dokončili přípravu hřiště v roce 1950 a od podzimu téhož roku bylo možné hřiště užívat. Přelom roku 1950-51 znamenal pro jistebnický fotbal zahájení první soutěžní sezóny.

 

 

HISTORIE soutěže MUŽŮ až do současnosti

  2015 - 2016    1.B třída, sk. "D" (trenér Martin Štverka)

2014 - 2015    1.B třída, sk. "D" (trenér Martin Štverka - jaro 2015 / trenér Richard Štros podzim 2014)

2013 - 2014    1.B třída, sk. "D" (trenér Richard Štros)

2012 - 2013    Okresní přebor (Postup do 1.B) (trenér Richard Štros)

2011 - 2012    Okresní přebor (trenér Richard Štros)

2010 - 2011    Okresní přebor (trenér Richard Štros)

2009 - 2010    III.třída (Postup do OP) (trenér Vilém Demel / Petr Krayzel)

2008 - 2009    IV. třída (Postup do III. třídy) (trenér Vilém Demel / Petr Krayzel)

2007 - 2008    III.třída (sestup do IV. třídy)

2006 - 2007    III.třída

2005 - 2006    III.třída            

2004 - 2005    III.třída

2003 - 2004    III.třída

2002 - 2003    Okresní přebor (Sestup do III.třídy)

2001 - 2002    III.třída, sk.C (Postup do Okresního přeboru)

2000 - 2001    III.třída, sk.B     

1999 - 2000    III.třída, sk.B

1998 - 1999    III.třída, sk.B    

1997 - 1998    III.třída, sk.B

1996 - 1997    III.třída, sk.B    

1995 - 1996    III.třída, sk.C 

1994 - 1995    Okresní přebor (Sestup do III.třídy, sk.C)      

1993 - 1994    III.třída, sk.C (Postup do Okresního přeboru) 

1992 - 1993    III.třída, sk.C 

1991 - 1992    III.třída, sk.C 

1990 - 1991    IV.třída, sk.B

1989 - 1990    IV.třída, sk.B

1988 - 1989    IV.třída, sk.A

1987 - 1988    IV.třída, sk.A

1986 - 1987    III.třída (Sestup do IV.třídy, sk.A)

1985 - 1986    Okresní přebor (Sestup do III. třídy)

1984 - 1985    Okresní soutěž, sk.C (Postup do Okresního přeboru)

1983 - 1984    Okresní soutěž, sk.C    

1982 - 1983    III.třída (Sestup do Okresní soutěže, sk.C)

1981 - 1982    III.třída

1980 - 1981    III.třída

1979 - 1980    III.třída

1978 - 1979    IV.třída, sk.B (Postup do III.třídy)

1977 - 1978    III.třída (Sestup do IV.třídy)

1976 - 1977    III.třída

1975 - 1976    III.třída, sk.A

1974 - 1975    IV.třída, sk.A (Postup do III.třídy)

1973 - 1974    III.třída (Sestup do IV.třídy)

1972 - 1973    III.třída 

1971 - 1972    III.třída     

1970 - 1971    III.třída

1969 - 1970    III.třída       

1968 - 1969    III.třída

1967 - 1968    IV.třída, sk.A (Postup do III.třídy)

1966 - 1967    IV.třída, sk.A

1965 - 1966    IV.třída, sk.A

________________________________________

1963 - 1964

1962 - 1963     

1961 - 1962    

1960 - 1961

1959 - 1960

1958 - 1959

1957 - 1958

1956 - 1957

1955 - 1956

1954 - 1955

1953 - 1954

1952 - 1953

1951 - 1952

1950 - 1951    

________________________________________

1948 - 1950 >>> stavba fotbalového hřiště (o rozloze cca. 3 ha)